תחומי התמחות

 
 
 
 
 
 
 
א. מיפוי ממוחשב מצילומי אוויר:
 • מיפוי פוטוגרמטרי מצבי / טופוגרפי בכל קנ"מ
 • מפות משבצת – מושבים / קיבוצים, כולל מאזן שטחים
 • מיפוי כרקע לתב"ע (תכנון) או לתכנון אחר

ב. ביצוע סקרים על בסיס פענוח תצלומי אוויר / אורתופוטו:
 • סקרים חקלאיים לצורכי תכנון ופיקוח כולל זיהוי
 • נטיעות וגידול עונתי
 • סקרי אחזקה ושימוש בקרקעות
 • סקרי תחבורה / חניה
 • סקרי התפתחות בנייה

ג. פיקוח ומעקב אחר התפתחות בנייה על בסיס תצ"א:
 • זיהוי חריגות מתכנית בנייה
 • זיהוי תוספות בנייה
 • זיהוי התחלות בנייה להפעלת צווים מנהליים
 • זיהוי פלישות למקרקעין
 
 
 
ד. עריכת תב"ע / תכניות מתאר ממוחשבות בפורמט מבא"ת 2006:
 • ביצוע תב"ע מצב קיים / מצב מוצע כולל מדידת שטחים
 • עריכת טבלת שטחים על פי ייעודי קרקע
 • תוספת רקע מיפוי לפי הצורך
 • ביצוע על פי מפרט טכני מעודכן של מבא"ת

ה. מחשוב תכניות / מפות / קדסטר:
 • קליטת מפות קדסטר – מפות גושים / מפות פיסקליות
 • אספקת קובצי גושים וחלקות רציפים ותפורים עם אופציה לפורמט GIS
 • קליטה וקטורית של מפות / תכניות מכל סוג – בנייה, אדריכלות, הידרולוגיה וכד'
 • מחשוב ארכיונים

ו. הגשת חוות דעת משפטיות ועדוּת עד מומחה על בסיס פענוח תצלום אוויר בענייני תביעות מקרקעין.

ז. שירותי מדידה – מפות הגשה להיתרי בנייה / רישוי עסק / ארנונה. בביצוע ובחתימת מודדים מוסמכים.
 
לפרטים נוספים ולקבלת ייעוץ מקצועי פנו אלינו או התקשרו: 09-9779705 ,
 
 
 
 
 
מיפוי צילום אוויר
 
 
 
מחשוב תכניות ומפות